Slider

Accijnsterugvordering Italië

De Italiaanse Staat stelt een vergoeding beschikbaar voor de geheven accijns op getankte diesel in Italië. Deze vergoeding is bedoeld voor vervoerders van goederen over de weg.

 

Voor busondernemingen kan alleen Italiaanse accijns teruggevorderd worden als het om een lijndienst gaat. Voor een reisorganisatie met verschillende reizen/tijden is het niet mogelijk om dieselaccijns terug te vorderen.

flag_it

Vergoedingen Italië

VanTotVergoeding in €
03-12-2016Heden0.21418000 Per liter
   
Laatst bijgewerkt op 02 Dec 2020

Benodigde documenten

  • Italiaanse diesel facturen inclusief bijlagen en transactie overzichten (kopie volstaat)
  • Transportvergunning (NIWO). Ook de vergunning van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie) wordt geaccepteerd
  • Uittreksel Handelsregister
  • Kopie van de kentekenbewijzen. Indien de wagens op een andere naam staan hebben wij ook een huur-of leasecontract nodig. Dit contract dient aan enkele specifieke vereisten te voldoen. Wij begeleiden u hier desgewenst bij
  • Volmacht, waarmee u ons machtigt om de accijnzen namens u terug te vorderen

Overige informatie

  • Indiening per kwartaal
  • Voor vrachtwagens waar het ‘maximaal toelaatbare massa’ minimaal 7500 kg is
  • Terugvordering mogelijk over het laatste kwartaal

Indien u meer in detail geïnformeerd wil worden over de stappen van onze dienstverlening
en de ondersteunende portalen, neem dan contact met ons op.