Slider

Zwrot podatku akcyzowego we Francji

Francuski urząd celny umożliwia rekompensatę części nałożonego krajowego podatku konsumpcyjnego na podstawie całkowitego zużycia oleju napędowego, tzw. podatku TICPE. Zwrot ten jest przyznawany przewoźnikom towarów w transporcie drogowym i publicznemu drogowemu transportowi pasażerskiemu.

 

Zwrot dla przewoźników drogowych (ciężarówek) różni się od tego dla transportu pasażerskiego (autobusów). Poniżej znajduje się aktualny wykaz francuskich rekompensat z tytułu podatku akcyzowego.

flag_fr

Rekompensaty we Francji

Ciężarówki
OdDoZwrot kosztów €
01-07-2020Ważny do0.15710000 Za litr
01-01-202030-06-20200.15720000 Za litr
01-01-201931-12-20190.17710000 Za litr
01-01-201831-12-20180.17750000 Za litr
01-01-201731-12-20170.11420000 Za litr
01-07-201631-12-20160.07960000 Za litr
   
 
autobusy
OdDoZwrot kosztów €
01-01-202030-06-20200.21720000 Za litr
01-01-201931-12-20190.21710000 Za litr
01-01-201831-12-20180.21730000 Za litr
01-01-201731-12-20170.15420000 Za litr
01-07-201631-12-20160.11960000 Za litr
   
Ostatnia aktualizacja w dniu 02 Dec 2020

Potrzebne dokumenty

  • Francuskie faktury za olej napędowy wraz z załącznikami i historią transakcji (wystarczy kopia)
  • Paragony za benzynę, jeśli wymagają ich organy podatkowe
  • Deklaracja dostawcy (AVIS du stock). W niej dostawca deklaruje, że tankowania rzeczywiście miały miejsce
  • Zaświadczenie z banku
  • Kopia dowodów rejestracyjnych. Jeśli pojazdy są zarejestrowane na inną firmę, potrzebna jest również umowa najmu lub leasingu dla każdego pojazdu. Umowa ta musi spełniać kilka szczegółowych wymagań. W razie potrzeby chętnie służymy w tej kwestii pomocą
  • Pełnomocnictwo, w którym upoważniają nas Państwo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w Państwa imieniu

Pozostałe informacje

  • Wniosek składa się co pół roku
  • Dla ciężarówek o „dopuszczalnej masie całkowitej” wynoszącej co najmniej 7500 kg
  • Tylko dla firm z siedzibą w Unii Europejskiej
  • O zwrot można się ubiegać do 2 lat wstecz

Jeśli chcą państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje o pakiecie naszych usług oraz portali pomocniczych, prosimy o kontakt.