Rekompensata z tytułu podatku akcyzowego

W niektórych państwach członkowskich UE część podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy jest zwracana. Zwrot kosztów jest możliwy tylko dla firm mających siedzibę w UE. Dotyczy to obecnie państw członkowskich: Belgii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Słowenii, Włoch, Irlandii, Rumunii i Portugalii.

Procedura zwrotu podatku akcyzowego jest całkowicie odmienna od procedury zwrotu zagranicznego podatku VAT. Procedury odzyskiwania odbywają się w formie papierowej zamiast elektronicznych. Należy również dopełnić szeregu formalności i przezwyciężyć pewne niedogodności, dlatego też odzyskanie akcyzy jest zadaniem specjalistów. W poniżej wymienionych krajach możemy zająć się odzyskaniem akcyzy dla Państwa. Zainteresowani odzyskaniem podatku akcyzowego w różnych krajach? Dokonaj wyboru poniżej: