Belgische tol
5 czerwca 2019

De Belgische tol is sinds 1 april 2016 een feit. Wat veel vervoerders echter niet weten is dat – in tegenstelling tot de Belgische gewesten Vlaanderen en Brussel – Wallonië BTW heft over de te betalen tol en deze BTW kan teruggevorderd worden.

De tolwegen in Wallonië worden beheerd door Sofico, een onafhankelijke overheidsentiteit, terwijl de gewesten Brussel en Vlaanderen door de overheid zelf worden geëxplodeerd en beheert. Dit principe komen we in andere lidstaten ook tegen, waaronder de Franse tolwegen die door private partijen worden beheerd en daarmee onderworpen zijn aan de BTW en de Duitse tolwegen die weer door de overheid worden beheerd en dus niet onderworpen zijn aan de BTW. Goed nieuws is dat die BTW kan worden teruggevorderd.

Het terugvorderen lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk vaak ingewikkelder, omdat de berekende BTW niet altijd wordt gespecificeerd op de afrekening van de leverancier. Als de kaartuitgever de vervoerder een debet nota stuurt voor het totaalbedrag aan Belgische tol in de afgelopen 14 dagen en het totaalbedrag is niet uitgesplitst naar bruto, BTW en netto, dan is hierdoor niet direct vast te stellen welk deel van het totaalbedrag terugvorderbare BTW betreft en welk deel niet. De facturen die nodig zijn om BTW terug te vorderen, moeten daarom vaak op de Satellic-website, beheerder van het Belgische tolsysteem, één voor één worden gedownload.

Om die reden hebben we voor de bedrijven die bij ons zijn aangesloten en ons daartoe opdracht geven een robot ontwikkeld die periodiek (iedere 14 dagen) alle facturen vanuit het Satellic-portaal downloadt, inclusief de facturen waarop Belgische BTW van toepassing is. Wij kunnen dit overigens alleen uitvoeren als de vervoerder ons de inloggegevens geeft. Wij leveren daarbij ook een geconsolideerd totaaloverzicht in PDF-vorm of in een Excel-bestand, dat gebruikt kan worden voor de verwerking in de bedrijfsadministratie. Dat scheelt veel administratieve rompslomp en onnodige fouten. Ook de facturen van de overige leveranciers, voornamelijk brandstof- en tolleveranciers, kunnen via de robot automatisch worden gedownload als de betreffende leverancier over een portaal beschikt waarop de originele facturen worden aangeboden.

Vraag naar de mogelijkheden, teneinde te kijken of wij voor de leverancier waar u zaken mee doet een robot hebben ontwikkeld. Zijn de originele facturen niet te downloaden, dan kunt u de facturen altijd nog via ons klantenportaal naar ons uploaden.

Delen: