Het verschil tussen trucks en fleet
5 czerwca 2019

Een bedrijfswagen wordt vaak ten onrechte aangeduid als een leaseauto. Immers leasing is de vorm waarop een bedrijfsauto wordt gefinancierd, maar een bedrijfsauto kan ook gewoon worden gekocht door een onderneming.

Trucks of fleet?

Er zijn vele soorten bedrijfswagens. Zo wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen trucks, busjes, luxe wagens etc. Bij de meeste kaartuitgevers voor de brandstof wordt dit onderscheid ook gemaakt tussen trucks en zogenaamd “fleet”. Trucks betreft dan de (grote) vrachtwagens, veelal boven de 7,5 ton en fleet betreft dan de busjes, vans en luxe wagens voor vertegenwoordigers of directie. Het tankbeleid voor de 2 groepen (tucks en fleet) is in de praktijk ook verschillend. Bij trucks is er vaak een heel duidelijk en uitgedokterd tankbeleid, waarbij de chauffeur hele duidelijke instructies krijgt waar wel en waar niet te tanken. Voor fleet ligt dat in de praktijk vaak anders. Daar zijn er voorgeschreven regels omtrent tanklocatie vaak afwezig.

Het verschil bij teruggaaf van de BTW en accijnzen

De twee groepen worden ook op een andere wijze behandeld als het gaat om de teruggaaf van de BTW en accijnzen. Waar het voor de trucks in alle lidstaten structureel mogelijk is om de BTW op de getankte diesel en op de commerciële tolwegen terug te krijgen, is er voor de teruggaaf van BTW en accijnzen voor de voertuigen van de fleet geen uniform Europees beleid. Met andere woorden, iedere lidstaat kent haar eigen regels omtrent de teruggaaf van de BTW en/of accijnzen, waarbij sommige lidstaten de teruggaaf ook geheel of gedeeltelijk uitsluiten voor deze groep. Dit geldt ook voor andere onkosten, zoals hotel, reis- en verblijfkosten. Indien er teruggaaf wordt verleend, dan is de manier van aanleveren van het bewijs (waaronder de facturen) ook per lidstaat verschillend.

U wil natuurlijk de BTW en/of accijnzen terugkrijgen, dus is het raadzaam om met Alfa Transport Services in contact te komen. ATS zal samen met u een “quickscan” kunnen maken, teneinde te kijken hoeveel u terug kunt krijgen.

Delen: